Síť zemědělských muzeí

logo Sítě zemědělských muzeí Síť zemědělských muzeí podporuje vzájemnou spolupráci mezi muzejními odborníky, provozovateli zemědělských expozic a muzeí a lidmi, kteří se zabývají fenoménem zemědělství a venkovské krajiny.

Naším cílem je vytvářet komunikační platformu pro muzejní pracovníky a provozovatele zemědělských expozic a vzájemně sdílet informace vedoucí k všeobecné osvětě a popularizaci zemědělství.  

Projekt Sítě zemědělských muzeí vznikl v roce 2017 a jeho iniciátorem a garantem je Národní zemědělské muzeum, s. p. o., koordinátorem Sítě je Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s.  Záštitu nad Sítí zemědělských muzeí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

V současné době je do Sítě zapojeno více než 50 členů z celé republiky.

 

Co Síť nabízí svým členům

Muzeologie

 • Sdílení kontaktů na kolegy v České republice i v zahraničí
 • Přehled o muzeích, expozicích a sbírkových předmětech se zemědělskou a venkovskou tematikou
 • Tematická setkávání a výměnu zkušeností
 • Odborné zázemí


Marketing a společná propagace

 • Společnou prezentaci členů Sítě na veletrzích, výstavách a speciálních akcích
 • Možnost zapůjčení didaktických pomůcek a vybavení k výukovým programům
 • Prezentaci členů na společné webové stránce

 

Věda a výzkum

 • Spolupráce při vydávání článků v odborném recenzovaném periodiku s dlouholetou tradicí Prameny a studie
 • Účast na odborných seminářích a konferencích
 • Spolupráci ve výzkumných projektech
   

Členství v Síti zemědělských muzeí je:

 • určeno provozovatelům paměťových institucí, které se zabývají popularizací témat týkajících se venkova, zemědělství, rybářství, vinařství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, potravinářství a gastronomie bez ohledu na jejich právní formu
 • bezplatné pro každého bez ohledu na právní formu organizace

 

Partneři

 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Národní zemědělské muzeum
 3. Jihočeské zemědělské muzeum