Podzimní setkání Sítě zemědělských muzeí

Příprava společných výstav, lektorské programy i spolupráce v rámci vědeckého bádaní, to jsou hlavní body programu letošního druhého setkání členů sítě zemědělských muzeí. Uskuteční se v pondělí 25. listopadu 2019 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Síť zemědělských muzeí, která má v tuto dobu více než 60 členů a řadu sympatizantů, je společným projektem Národního zemědělského muzea a Jihočeského zemědělského muzea. Na setkání kromě řečníků z obou institucí vystoupí i partneři z řad členů sítě a jako host také kurátoři z Podbrdského muzea. Ti popíší svou čerstvou zkušenost z přípravy výstavy Karel Daniel Gangloff – Český Archimédes, která vznikla právě díky spolupráci s Národním zemědělským a Národním technickým muzeem.

Atraktivní částí programu bude jistě téma lektorských programů pro školní děti a mládež, které je aktuální pro velkou část českých muzeí. Nejde jen o samotné koncipování obsahu programů, muzejní pedagogové také řeší otázky, zda to, co muzea v rámci edukace nabízejí, koresponduje s očekáváními učitelů, jaká jsou doporučení pro práci se školní skupinou nebo zda je vhodná příprava ve škole či zapojení pedagogů v programu. Účastnicí setkání se budou moci zapojit do debaty o tom, co vlastně dnešní děti zajímá, jaké jsou výhody tradičních a netradičních formátů edukace, jaké zázemí potřebují lektoři pro svou práci či nezbytnost dostupnosti Wi-Fi v muzeu.  

Akce probíhá od 10 do 14 hodin a je otevřena i pro nečleny muzejní sítě. V případě zájmu se registrujte na lenka.martinkova@nzm.cz.


Setkání členů Sítě zemědělských muzeí 25. 11. 2019, Národní zemědělské muzeum Praha

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum