Národopisné muzeum Slánska v Třebízi

Zaměření muzea:

Muzeum je tvořeno několika stavbami rozesetými po návsi obce Třebíz. V každé budově je jiná expozice. Můžeme zde najít hospodářský dvůr, výminek, obchod se zbožím smíšeným a řemeslnický domek. Muzeum se podařilo zapojit do prostředí živé vesnice. Vzácný soubor středočeské lidové architektury – jádro vesnické památkové rezervace, kde všechny budovy stojí na původním místě. Malebná náves s rybníkem, dvěma historickými statky a řadou menších stavení včetně rodného domu V. Beneše Třebízského.


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:

Bezbariérový přístup


Adresa

Masarykovo náměstí 159/20
27401 Slaný

Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum