Národní zemědělské muzeum Praha

Pražské Národní zemědělské muzeum prezentuje zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, potravinářství a gastronomii jako klíčové obory pro zajištění existence jednotlivce i celé společnosti.

Zaměření muzea:
Zemědělství
Lesy a myslivost
Potraviny a gastronomie
Rybářství a rybníkářství, říční hospodářství

Tato nejdůležitější témata nabízí prostřednictvím dynamických expozic a výstav v historických souvislostech. Díky interaktivním prvkům se návštěvník sám stává spoluobjevitelem řady zákonitostí a pravidel.

Muzeum zve na dobrodružnou cestu příběhem zemědělství od minulosti až do současnosti. Se zemědělstvím je provázaná naše současnost i budoucnost.

Pražské Národní zemědělské muzeum otevírá nové pohledy na vztah člověka a přírody, na rizika a možnosti udržitelného rozvoje, na naši obživu. Přináší témata, která se týkají nás všech.

Střešní expozice nabízí ojedinělý výhled na Prahu.


Vstupné

Základní vstupné 150 Kč
Důchodci 80 Kč
Permanentka 1000 kč

Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:

Vzdělávací programy pro školy

Bezbariérový přístupNárodní zemědělské muzeum Praha

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum