Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM) představuje návštěvníkům různé aspekty života na moravské vesnici v 19. a první polovině 20. století.

Zaměření muzea:
Zemědělství
Lidové stavitelství
Vinařství, pivovarnictví a lihovarnictví
Potraviny a gastronomie

Těžiště je zejména v prezentaci lidové architektury (v muzeu se nachází 65 staveb, které jsou zčásti převezenými originály, z části replikami původních staveb). S lidovým stavitelstvím pak souvisí i prezentace bydlení, řemesel, lidových krojů a zvykosloví.

Na objednávku programy pro rodiny s dětmi, interaktivní dětská dílna, haptická expozice, degustace vína.


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:
angličtina

Vzdělávací programy pro školy

Bezbariérový přístup


Adresa

Zámek 672
696 62 Strážnice

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum