Muzeum Valeč v Čechách

Zaměření muzea:
Zemědělství

Stručný popis Vaší činnosti: Současná historie muzea se začala psát v červnu 2013, kdy bylo muzeum znovuotevřeno veřejnosti. Budova dostala zcela nový kabát a náplň zásluhou majitelů, kteří dochovalou, skromnou sbírku v obci zachovali a postupně ji rozšiřují pomocí darů od návštěvníků, kterým se tady zalíbilo, zápůjčkami od místních rodáků, ale i za přispění dárců, kteří si malé muzeum našli, zcela náhodně, na internetu. Všem patří velké poděkování. 

V současné době muzeum nabízí stálou expozici dobových řemesel, ukázku tradičního venkovského obydlí i zámeckých prostor. Součástí jsou místní kroje i panské kostýmy. Expozice je doplněna kopiemi erbů místního panstva a kolekci podobizen Stampachů a s nimi spřízněných rodů. V průběhu roku se zde konají i krátkodobé výstavy. Poutavý výklad je doplněn dokumentárním filmem o Valči včetně popisu historických faktů o odsunu původního německého obyvatelstva. Film je promítán v českém i německém jazyce. Novinkou pro návštěvníky jsou komentované prohlídky nejen muzea, ale celé Valče a jejího okolí s průvodcem, kterou si můžete objednat. 

Provozní doba:

celoročně: st - ne 11:00 - 16:00

červen - září: po - ne 10:00 - 18:00


Vstupné

Základní vstupné 30,- Kč
Důchodci 20,- Kč
Studenti (ISIC) 20,- Kč

Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:
němčina

Bezbariérový přístup


Adresa

Široká 182
36453 Valeč

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum