Muzeum obce Žarošice

Zaměření muzea:
Zemědělství
Vinařství, pivovarnictví a lihovarnictví

Muzeum získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává lidské výtvory. Poskytuje služby výchovné a vzdělávací. Naplňuje režim zajištující ochranu a trvalé uchování sbírek muzea dle zákona č. 122/2000Sb.o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění.

Provozní doba: 

Březen - říjen: čt - ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Listopad - únor: ne 14:00 - 16:00


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:

Vzdělávací programy pro školy

Bezbariérový přístup


Adresa

Žarošice 110
69634 Žarošice

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum