Muzeum Chalupění Radeč

Zaměření muzea:

Spolek Chalupění vytváří z darů spoluobčanů historické muzeum, kde darované exponáty uchovává, zprovozňuje a vystavuje veřejnosti. Vytváří ucelené expozice, např. expozici zemědělství, řemesel, prádelnictví a mandlování, přádelnictví a tkalcování, krejčovství, hračkárna U Pejska a Kočičky, expozice kočárků, papírových betlémů, papírových modelů z časopisu ABC.


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:

Vzdělávací programy pro školy

Bezbariérový přístup


Adresa

Radeč 229
54232 Úpice

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum