Muzeum a informační centrum Vedrovice

Zaměření muzea:

Expozice muzea jsou věnovány mladší době kamenné, pravěkému dolování v Krumlovském lese. Ve dvoře muzea se nachází venkovská stodola, která obsahuje nástroje běžné potřeby lidí na vsi z přelomu 19. a 20. století. Pravidelně u nás pořádáme tematické výstavy a besedy s ohlédnutím do historie obce.


Adresa

Vedrovice 327
67175 Vedrovice

Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum