Muzeum a informační centrum Vedrovice

Expozice muzea jsou věnovány mladší době kamenné, pravěkému dolování v Krumlovském lese

Zaměření muzea:

V muzejní části můžete shlédnout expozici na téma Vedrovice před 6000 lety. Jedná se o období neolitu, kdy se na území usazovali první zemědělci. Z této doby se našly pozůstatky sídliště i pohřebiště lidu s lineární keramikou a také ohrazené areály (rondely) lidu s moravskou malovanou keramikou.  

Nedaleký Krumlovský les nabízel rozsáhlé těžební území kamene rohovce z období jury. Tento kámen využívali lidé k výrobě štípaných kamenných industrií – nástrojů. Obrovský rozsah a nejasný účel těžby z Krumlovského lesa činí jednu ze záhad moravského pravěku, proto si zaslouží vlastní expozici s názvem Krumlovský les.

V části s certifikovaným turistickým informačním centrem dále získají turisté a návštěvníci cenné informace o Vedrovicích a mikroregionu Moravskokrumlovsko, co se týká kultury, památek, ubytování, stravování, volnočasového vyžití i dopravní dostupnosti.

V podkroví objektu je vybavená přednášková místnost s kuchyňkou s kapacitou max. 40 osob. Mohou se tu pořádat přednášky, workshopy, sympozia, prezentace vzdělávacích programů či schůze odborníků nebo zájmových skupin. Dále je možné pronajmout prostory kuchyně s kachlovými kamny a posezení ve dvoře komplexu pro realizaci případných oslav, akcí a posezení.

Na dvoře tohoto komplexu je i umístěno původní lopatkové větrné kolo z chráněné technické památky Větrného čerpadla postaveného v roce 1912. 

V nabídce expozic muzea je i Venkovská stodola, která je otevřena vždy od dubna do září. Expozice skýtá různé předměty denní potřeby venkovských lidí na přelomu 19. a 20. století, řemeslné předměty truhlářů, kovářů, hrnčířů, také staré zemědělské stroje, nástroje a předměty denní potřeby.

Máme bezbariérový přístup, síť wi-fi a pro děti kvíz s odměnou

Naproti muzeu je na návsi veřejné parkoviště.


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:

Vzdělávací programy pro školyFotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum