Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Zaměření muzea:

Muzeum je umístěno v bývalém barokním cisterciáckém poutním místě Mariánské Týnici, postaveném podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Historii areálu je věnován první návštěvnický okruh. Druhý okruh tvoří muzejní expozice zahrnující tři části – kulturu a vzdělanost na severním Plzeňsku, život ve městě a život na venkově. V této části je aranžována náves, venkovská jizba, komora a stodola se zemědělským nářadím. Další část je zaměřena na lidové zvyky regionu.

Sběrnou oblastí muzea je severní Plzeňsko, oblast s převažujícím zemědělstvím a s ním související domáckou výrobou. 

Muzeum má k dispozici parkování, občerstvení a síť wi-fi.


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:
francouzština

Bezbariérový přístup


Adresa

Mariánská Týnice 1
33141 Kralovice

Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum