Dům historie Přešticka

Městské muzeum obchodu a řemesel regionu Přešticka.

Zaměření muzea:
Zemědělství
Lidové stavitelství
Lesy a myslivost
Vinařství, pivovarnictví a lihovarnictví
Potraviny a gastronomie
Rybářství a rybníkářství, říční hospodářství

Stálá expozice je věnována obchodním památkám a řemeslům z regionu, převážně z první poloviny 20. století. Originální kupecký krám Karla Fodermajera z Přeštic slouží jako pokladna i prodejna suvenýrů.

Návštěvníkům představujeme v demonstračním chodu dva unikátní hodinové stroje.

V přilehlých výstavních sálech je ročně několik výstav na nejrůznější historická i aktuální témata.  

Nabízíme dětský program a materiály a bezbariérový přístup.

Parkovací místa na Masarykově náměstí cca 200 m od muzea


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:
angličtina, němčina

Vzdělávací programy pro školy

Bezbariérový přístup


Adresa

Třebízského 24
33401 Přeštice

Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum