Centrum tradičních řemesel - Statek Bernard Královské Poříčí Fotomuzeum řemesel

Ideální pro návstěvníky, které zajímá, jak se žilo na statku našim předkům. Nabízíme zde prohlídku Muzea řemesel.

Zaměření muzea:
Zemědělství

Historie Statku Bernard

Zprvu byly zemědělské pozemky těžebního podniku Britannia k obhospodařování pronajímány, ale po první světové válce se společnost chopila aktivně záměru vlastního zásobování potravinami.

Zemědělské hospodaření společnosti se soustřeďovalo do hospodářského dvora, který byl zajímavě vybudován v tradičním chebském stylu hrázděných staveb v sousedství zrušeného dolu Bernard roku 1922.

Stavebně sevřený komplex budov zahrnoval kromě obytných a správních objektů ještě stáje pro koně a dobytek, kůlny na stroje a nářadí, stodoly, mlékárnu a kurníky. Vedle statku stojící stodola je o 15 let starší než samotný statek, pochází z roku 1907.

Mimo klasicky pojatou činnost všestranného zemědělského hospodářství se širokou rostlinnou a živočišnou výrobou s převahou chovu skotu se statek společnosti Britannia také věnoval rekultivaci těžbou narušených a poškozených pozemků. 

Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2005 - 2006 a díky ní mohlo na statku Bernard vzniknout centrum tradičních řemesel, které má ambice stát se svojí nabídkou ukázek živých tradičních řemesel významnou regionální pamětihodností a vyhledávaným cílem návštěv turistů.

Návštěvníky, které zajímá, jak se žilo na statku našim předkům, nabízíme prohlídku Muzea řemesel. Společně s průvodcem navštívíte zemědělskou expozici, dozvíte se, jak se zpracovávalo mléko, obilí nebo mouka, jak probíhala zabíjačka anebo si zkusíte sami obilí pomocí cepu vymlátit. Obdivovat můžete také sbírku historických kočárů, včetně panských barokních saní. 

Muzeum řemesel

Prohlídka Muzea řemesel dále pokračuje ukázkou mistrovských artefaktů, které byly vyrobeny tradičními postupy našich předků. Zajímavý Vám jistě přijde pohyblivý model hamru, nevšedně zpracovaná ukázka výroby železa nebo možnost si vyzkoušet brnění. Prozradíme vám také tajemství výroby porcelánu, které se Číňanům dařilo před ostatním světem skrývat více jak 2 000 let.

Naleznete zde občerstvení v restauraci a kavárně Vcaffe.

Je zde připraven program v podobě dílen - výroba svíce, mýdla, truhlárna – výrobky ze dřeva, mince, pečení sušenek, masáže

Není možnost vstupu se psy, naleznete zde vale úschovnu kočárků a zavazadel.

Síť wi-fi k dispozici.


Vstupné

Základní vstupné 50 Kč
Rodinná vstupenka 80 Kč
Důchodci 30 Kč
Studenti (ISIC) 30 Kč

Adresa

Šachetní 135
357 41 Královské poříčí

Kudy k nám?

Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s.

Šachetní 135
357 41 Královské Poříčí

Najdete u nás 2 velká parkoviště


Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum