Konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869

V pátek 15. listopadu 2019 proběhla v pražské budově Národního zemědělského muzea interdisciplinární vědecká konference s názvem Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869. 150 let rakouského říšského vodního zákona – historické aspekty a aktuální problémy. Na konferenci mj. představili kurátoři Národního zemědělského muzea možnosti, které k dané problematice nabízí sbírka muzea.

Konference se proběhla u příležitosti sto padesáti let od přijetí říšského zákona č. 93/1869 ř.z. ze dne 30. května 1869, jenž se týká ustanovení o právě vodním, vyhrazených zákonodárství říšskému. Konference se zaměřila na proměny vodního práva a oblastí lidské činnosti upravených jmenovaným říšským zákonem a věnovala se tématu vody jako ohroženého přírodního zdroje a vody jako existenční nutnosti pro život a pro trvale udržitelný rozvoj.

Záměrem organizátorů bylo, aby odborné setkání nejen přispělo k rekapitulaci současného stavu zpracování problematiky a v rámci historického výzkumu prezentovalo relevantní prameny archivní a muzejní povahy, ale rovněž poskytlo příležitost vnést do stávajícího diskurzu další aspekty a pohledy. 

V odpoledním bloku konference mj. Jana Jakubská představila prameny ke studiu využívání vodních toků a hrazení bystřin na pracovišti Národního zemědělského muzea – sbírku Archiválie a Michaela Zeinerová Brachtlová seznámila účastníky s vybranými snímky z fotoarchivu NZM dokumentujícími hrazení bystřin a využití vodních toků. 

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum