Vesnické muzeum Pertoltice

Zaměření muzea:
Zemědělství
Lidové stavitelství
Potraviny a gastronomie

Jsme správci nemovitostí - hrázděný dům, kovárna, stodola v areálu obce Pertoltice. Další 2x nemovitost mimo areál jako depozitáře. Nemovitosti slouží pro uložení nebo vystavení sbírky. Sbírkotvorná činnost je z okruhu – vesnický život 19 a 1. pol. 20 století.

Provozní doba:

 duben - říjen 9:00 - 16:00 (po předběžném telefonickém ohlášení 737 056 464)


Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:


Adresa

Dolní Pertoltice 198
46373 Petroltice

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum