Špýchar Prostřední Lhota - Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví

Zaměření muzea:
Zemědělství
Potraviny a gastronomie

Expozice muzea v barokním špýcharu seznamují se životem místního venkovského obyvatelstva v 19. a 20. století. Vystaveny jsou především zemědělské strojů a nářadí, nářadí podomácké a řemeslné výroby a také vybavení interiéru lidového obydlí. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.

Špýchar je pobočkou Hornického muzea Příbram.

 

Návštěvní doba: 

květen: sobota–neděle, 9–18 hodin

červen: úterý–pátek 9–17 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin

červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin

září–říjen: sobota–neděle 9–17 hodin

jindy po předchozí dohodě (pro hromadné skupiny).


Vstupné

Základní vstupné 40,- Kč
Rodinná vstupenka 100,- Kč
Důchodci 20,- Kč
Studenti (ISIC) 20,- Kč

Adresa

Prostřední Lhota 1
262 03 Nový Knín Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum