Muzeum Českého ráje - Dlaskův statek

Zaměření muzea:
Zemědělství
Lidové stavitelství
Lesy a myslivost
Rybářství a rybníkářství, říční hospodářství
Vinařství, pivovarnictví a lihovarnictví

Oddělení etnologie MČR Turnov se zaměřuje na sbírkotvornou, výzkumnou činnost tradiční lidové kultury. Od r. 2004 je pověřeným regionálním pracovištěm pro naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Řada aktivit oddělení je spojena s prací v terénu. Výstupem těchto aktivit jsou kromě stálé expozice Národopis středního Pojizeří v budově muzea expozice na Dlaskově statku v Dolánkách, tematické výstavy zaměřené na projevy tradiční hmotné i duchovní lidové kultury. 

K prezentaci tradičního zemědělství, výročních a rodinných obřadů využívá muzeum areál Dlaskova statku v Dolánkách. Jedná se o dlouhodobý projekt, který si klade za cíl umožnit návštěvníkům ucelenou představu o hmotných, duchovních i sociálních projevech lidové kultury v oblasti středního Pojizeří. Z pořadů se postupně vyvinuly významné akce turistické sezóny v regionu, zajímavé pro všechny věkové skupiny místního obyvatelstva, ale i pro návštěvníky z řad našich a zahraničních turistů. V posledních letech zde byly realizovány projekty jako - V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc (lidová strava v Pojizeří, Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku (podomácké zpracování ovoce a bylin v oblasti Pojizeří), Tradiční podomácká výroba v Pojizeří; Já Josef Dlask - návrat hospodáře, Hospodářův rok, ad. V hlavní budově muzea pak výzkumné projekty zaměřené na některé obory tradičního zemědělství: Ze dřeva a kamene - lidová architektura v Pojizeří, Chvála pili včel - tradiční chov včel v Pojizeří, Kapr, sumec, štika - tradiční chov ryb v Pojizeří, Od obilky ke chlebu - mlýny a mlynáři v Pojizeří ad. 

Provozní doba:

- květen - září: út - ne 9:00 - 17:00

- říjen, duben: 9:00 - 16:00


Vstupné

Základní vstupné 50,- Kč
Rodinná vstupenka 120,- Kč
Důchodci 30,- Kč
Studenti (ISIC) 25,- Kč

Služby pro návštěvníky

Možnost komentované prohlídky s průvodcem:
němčina

Vzdělávací programy pro školy

Bezbariérový přístup


Adresa

Skálova 71
51101 Turnov

Fotoalbum

Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum