Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Ve dnech 14. 2. – 13. 4. 2020 se ve výstavním sále Národopisného muzea Plzeňska uskuteční výstava věnovaná tradičním řemeslům a řemeslné výrobě Plzeňského kraje. Svou tvorbu zde budou představovat řemeslníci a řemeslnice ocenění v letech 2017–2019 titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. K výstavě muzeum připravilo doprovodný program v podobě besed a workshopů

K udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby se Plzeňský kraj připojil v roce 2017. Celý projekt vychází z dlouhodobé koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji a zejména nemateriální kulturní dědictví. Plzeňský kraj tak reagoval na výzvu UNESCO „Žijící lidské poklady“ a navázal také na celostátní titul „Nositel tradice lidových řemesel“ udělovaný každoročně již od roku 2001.

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby se Plzeňský kraj snaží ocenit zejména řemeslníky, kteří dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby, a to v oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik, a přiměřeně svým možnostem předávají svoje znalosti a prezentují své výrobky na veřejnosti.

Mezi lety 2017 a 2019 bylo takto oceněno celkem 10 řemeslníků a řemeslnic, jejichž tvorbu a profesní dráhu výstava představí:

– Josef Hrůza z Kyšic v oboru bednářství;
– Ing. Jaromír Konrady v oboru tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů);
– Marie Kopecká v oboru výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka;
– Jiří Kožený v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů;
– Dana Soukupová v oboru tradiční drátenictví;
– Jan Šup v oboru tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství);
– Miloslav Trefanec z Čínova v oboru kovářství;
– Martin Volf z Kolovče v oboru hrnčířství;
– Rudolf Volf z Kolovče v oboru hrnčířství;
– Jiří Wallner v oboru tradiční stavební kovářství.

Výstava vznikla ve spolupráci s Plzeňským krajem a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkovou organizací.

> o výstavě na stránkách Národopisného muzea Plzeňska 

> událost na Facebooku

 

Workshopy a besedy s Mistry tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Ku příležitosti výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje (2017–2019) jsme se pro Vás rozhodli uspořádat workshopy s konkrétními řemeslníky a řemeslnicemi, jejichž tvorba je prezentována na stejnojmenné výstavě.
V rámci workshopů a besed s oceněnými řemeslníky a řemeslnicemi se budete mít možnost seznámit s konkrétními řemeslnými postupy, technologiemi výroby a budete si moci prohlédnout také aktuální tematickou výstavu.


Termíny worskhopů:

Ing. Jaromír Konrady / tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů)
15. února 2020 (10:00–12:00 / 13:00–15:00)

Marie Kopecká / výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka
29. února 2020 (12:00–16:00)

Dana Soukupová / tradiční drátenictví
7. březen 2020 (10:00–14:00)

Jan Šup / tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství)
14. březen 2020 (10:00–14:00)

Josef Hrůza a bednáři Plzeňského Prazdroje / bednářství
21. březen 2020 (10:00–14:00)

Jiří Kožený / zhotovování soustružených hraček a betlémů
28. březen 2020 (10:00–14:00)

Miloslav Trefanec, Jiří Wallner / kovářství, tradiční stavební kovářství
4. duben 2020 (12:00–16:00)

Martin Volf, Rudolf Volf / hrnčířství
11. duben 2020 (10:00–14:00)

Workshopy budou všem návštěvníkům přístupné po uhrazení základního vstupného na výstavu „Mistři tradiční rukodělné výroby (2017–2019)“.

> více o workshopech na stránkách Národopisného muzeu Plzeňska

> událost na Facebooku

 


Partneři

  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Národní zemědělské muzeum
  3. Jihočeské zemědělské muzeum